leonidio24.gr
ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

3
Κοινοποίηση

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει (12/2023 συνεδρίαση) «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την μείωση των ΚΑ Εξόδων: 25-6041.006 με τίτλο «Αποδοχές ΙΔΟΧ προγράμματος ΟΑΕΔ “55-67 ετών” Υπηρεσίας Ύδρευσης» κατά το ποσό των (6.143,52€) και 25-6041.006 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων προγράμματος ΟΑΕΔ “55-67 ετών” Υπηρεσίας Ύδρευσης» κατά το ποσό των (2.024,36€) και την δημιουργία δύο (2) νέων ΚΑ Εξόδων: «Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης αναλυτών μέτρησης χλωρίου», ποσού (5.143,52€) και «Υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης αναλυτών μέτρησης χλωρίου», ποσού (3.024,36€). (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)
2ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, για το έργο “Αποκατάσταση μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς”, προϋπολογισμού 670.000,00€ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση μετατροπή κτιρίου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς», ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» αναδόχου «ΩΡΙΩΝ Ανώνυμη Τεχνική Ενεργειακή Εμπορική Βιοτεχνική Βιομηχανική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία», με δ.τ. «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», της διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC011039851 2022-08-02 και προϋπολογισμό 540.322,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

3ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τυρού», συμβατικής αξίας (36.994,82€) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, αναδόχου Σκαντζού Μιχαήλ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

4ο: Περί της καθιέρωσης εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών Ύδρευσης/ Άρδευσης/ Αποχέτευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

5ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ «Μελιτζάzz 2023» από Πέμπτη 6/7/2023 έως και την Κυριακή 9/7/2023, στον οικισμό Λεωνιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

6ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του 10ου Οδοιπορικού Ιστορίας Λεωνιδίου που διοργανώνει η «Μοτοπαρέα Λεωνιδίου» την 17η Ιουνίου 2023, στον οικισμό Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Ντουζένης Χριστόφορος)

7ο: Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους ετών 2023-25, κατόπιν δημοπρασίας σε χώρους εκτός της προβολής όμορων καταστημάτων στον αιγιαλό για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

8ο: Περί της έγκρισης της υπ’ αριθμό 36/2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΒΟΕ05-8Μ6) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας με θέμα «Περί της κατάρτισης και ψήφισης των οικονομικών καταστάσεων έτους 2022». (Εισηγητής: Ντουζένης Χριστόφορος)

9ο: Περί της κατανομής πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δράσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

10ο: Περί της παραχώρησης θέσης στάθμευσης για όχημα εξυπηρέτησης Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ) στον οικισμό Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

11ο: Περί παραχώρησης του θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ» για το χρονικό διάστημα από 16/06 έως και τις 19/06/2023 για την πραγματοποίηση δράσεων στα πλαίσια του TYROS SEA FESTIVAL. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

12ο: Περί της τροποποίησης της 150/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επεκτάσεων Δημοτικού ηλεκτρικού δικτύου, λόγω αλλαγής τιμών ΔΕΔΔΗΕ. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

13ο: Επί εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

14ο: Περί της τιμητικής ονομασίας του προαύλιου χώρου της Φάμπρικας Πολιτισμού ως “Piazza Martano”. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηλίας Μάνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Λεωνίδιο: Ένα «κρυφό» διαμαντάκι της Πελοποννήσου που λατρεύεις απ’ το πρώτο λεπτό

ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό ΝΕΑΠΟΡΕΙΑ για τη Νότια Κυνουρία.

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου στον Τυρό